Program do projektowania zjeżdżalni

1. Pierwsze uruchomienie programu Slider

Po zainstalowaniu programu SketchUp wybieramy z paska narzędzi pole Window/Extension Manager.

Uruchamia się okno zainstalowanych dodatków do programu SketchUp. W dolnym lewym rogu klikamy na Install Extension oraz wybieramy uprzednio zapisany na dysku plik programu Slider.

Po dodaniu programu wyłączamy program SketchUp oraz uruchamiamy go ponownie.

Po zainstalowaniu programu Slider wybieramy z paska narzędzi pole Extensions/Slider/License.

Z poziomu okna wybieramy Select License File oraz dodajemy uprzednio zapisany na naszym dysku plik licencji. Po poprawnym dodaniu pliku licencji otrzymamy komunikat zwrotny że licencja została prawidłowo dodana.

Po dodaniu licencji wyłączamy program SketchUp oraz uruchamiamy go ponownie.

2. Interfejs oraz podstawowe funkcje programu Slider


– (1) Wstawianie nowego lub uruchamianie edycji istniejącego ślizgu zjeżdżalni

– (2) Wyrównywanie krawędzi ślizgów dla przekrojów otwartych

– (3) Dostęp do biblioteki elementów ślizgu danego producenta

– (4) Dodawanie nowego punktu służącego do „przypięcia” ślizgu do współrzędnych w przestrzeni

Po wybraniu ikony  uruchamia się program do edycji ślizgu. Jeśli ikona zostanie naciśnięta bez wybrania uprzednio utworzonego ślizgu, program utworzy nowy ślizg oraz zlokalizuje go we współrzędnych modelu x=0; y=0; z=0. Jeśli chcemy edytować utworzony już wcześniej ślizg należy zaznaczyć go a następnie kliknąć ikonę. Po starcie programu uruchomią się jego okna dialogowe.

Program składa się paska ikon oraz trzech okien dialogowych.

Pierwsze z nich to podstawowe okno edycji informacji o ślizgu. Można w nim nadać nazwę dla kolejnych ślizgów, ustawić punkty startu i końca ślizgu, oraz odczytać aktualną lokalizację końca projektowanej zjeżdżalni.

Drugie z nich to lista kolejno użytych elementów ślizgu zawierająca ich parametry takie jak:

  1. numer elementu,
  2. zastosowany przekrój ślizgu,
  3. typ elementu (prostka, zakręt w lewo, zakręt w prawo, oraz “jumpy” czyli łuki skierowane wyłącznie w dół lub w górę),
  4. promień lub długość generowanego segmentu,
  5. rozwarcie promienia dla danego segmentu,
  6. pożądaną wartość nachylenia na końcu danego segmentu,
  7. długość zjeżdżalni na końcu poszczególnych segmentów,
  8. średni spadek wyliczany na końcu poszczególnych segmentów.

Trzecie z okien służy do edycji poszczególnych segmentów zjeżdżalni. Po wyborze któregokolwiek z segmentów okno przejmuje przypisane mu wartości. Wszystkie wartości można dowolnie modyfikować. W prawej części znajdują się trzy przyciski funkcyjne oznaczone symbolami literowymi oznaczającymi kolejno:

IInsert (wstawienie nowego segmentu o parametrach wpisanych w okno)

C – Change (modyfikowanie istniejącego segmentu)

DDelete (kasowanie wybranego segmentu)

W oknie “Type” wybieramy rodzaj elementu który chcemy wstawić w ślizg. Kolejne symbole oznaczają kolejno:

p – element prost

ll – łuk lewy

lp – łuk prawy

jwk – jump wklęsły

jwp – jump wypukły

i – inny element specjalny pobierany z biblioteki producenta

W programie możliwe jest użycie dowolnego przekroju ślizgu zarówno o przekroju zamkniętym jak i otwartym.

Wszystkie funkcje działają dla pojedynczo wybranego segmentu bądź dla dowolnie wybranej grupy segmentów.